เปิดรายละเอียด ตรีนุช ยันไม่เลื่อนเปิดเทอม

วันนี้ 20 ต.ค.2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อวางมาตรการการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site)

โดยรัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่า ไม่เลื่อนเปิดเทอม และไม่บังคับโรงเรียนต้องเปิดเรียนแบบ On Site เพราะเมื่อรัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน2564 สถานศึกษาก็มีการเปิดเรียนตามไปด้วยเช่นกัน

แต่อยากทำความเข้าใจว่าการเปิดเรียนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนด้วย ซึ่งการเปิดเรียนอาจจะเปิดไม่พร้อมกันทั้งหมด หรือโรงเรียนบางพื้นที่อาจจัดสลับวันมาเรียน

นางสาวตรีนุช ยังกล่าวอีกด้วยว่า ส่วนการตรวจ ATK ขณะนี้อาจจะไม่นำมาเป็นตัวกำหนดหลักของการเปิดเรียนแล้ว แต่ประเด็นสำคัญคือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับ vc ให้ครบโดสทุกคน

เบื้องต้นข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนประมาณ ร้อยละ 40 แล้ว โดยการตรวจ ATK อาจจะใช้เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงในโรงเรียนเกิดขึ้น

นางสาวตรีนุช ยังบอกด้วยว่า ทั้งนี้การจะเปิดเรียนได้หรือไม่คาดว่าจะมีกำหนด มาตรการ ว่าโรงเรียนใดมีอัตราการรับ vcไปแล้วกี่เปอร์เซ็นบ้าง และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องรับ vcไปแล้วกี่เปอร์เซนต์เช่นเดียวกัน โดยการเปิดเรียนในรูปแบบปกติจะต้องดูบริบทความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของโรงเรียนแต่ละแห่ง

กระทรวงศึกษาธิการ อาจจะกำหนดมาตรการกลางของการเปิดเรียนไว้ แต่จะต้องดูข้อปฎิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์ จังหวัดเชื่อมโยงไปด้วย ซึ่ง ศธ.วางแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยั้งย้ำว่า มาตรการที่ดีที่สุด คือการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือทำความสะอาด ส่วนการรับ vcนั้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการป้องกัน แต่เป็นการลดอาการรุนแรงเท่านั้น

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *