10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์วันนี้ 24 ต.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดสูงสุด

จํานวนผู้ติดในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 929 ราย

2 สงขลา 682 ราย

3 นครศรีธรรมราช 582 ราย

4 ปัตตานี 511 ราย

5 ยะลา 487 ราย

6 เชียงใหม่ 461 ราย

7 สมุทรปราการ 294 ราย

8 ชลบุรี 289 ราย

9 ขอนแก่น 269 ราย

10 นราธิวาส 265 ราย

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *