จ.เชียงใหม่ มีแค่อำเภอเดียว

วันที่ 15 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยถึงสถานการณ์การcvจังหวัด โดยพบผู้ ติ ด เพิ่มขึ้นอีก 272 ราย รวมสะสมทั้งสิ้น 1,733 ราย และยังมีวี่แววว่าตัวเลขจะยังคงสูงขึ้น

นพ.แพทย์จตุชัย มณีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำแผนที่แสดงการระบาด cv จังหวัดเชียงใหม่ ระลอกเดือนเมษายนนี้ ตามภูมิลำเนาของผู้ป่ วย

พบว่า โซนสีแดง ซึ่งมีผู้ ติ ด มากกว่า 50 ราย ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย อ.หางดง อ.สารภี และ อ.สันกำแพง

โซนสีส้ม ซึ่งมีป่วยผู้ ติ ด จำนวน 11-50 ราย ได้แก่ อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยหล่อ

โซนสีเหลือง ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอที่พบผู้ป่ วยจำนวนน้อยกว่าสิบคน ได้แก่ อ.แม่ออน อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.พร้าว อ.สะเมิง อ.จอมทอง อ.แม่วาง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

โซนสีขาว คือยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อ.กัลยาณิวัฒนา และเป็นอำเภอเดียวในจังหวัด ที่ยังไม่พบการแพร่จนถึงปัจจุบัน

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *