ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้

วันนี้ 18 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานยอดผู้ติด CV-19 วันนี้ ทะลุหลักพันติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 1,767 ราย ทำให้มียอดผู้ติดยืนยันสะสม 42,352 ราย สำหรับผู้ติดรายใหม่นั้น สามารถแบ่งออกเป็น

ติดในประเทศ 1,765 ราย

ติดจากต่างประเทศ 2 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

รักษาหายเพิ่มขึ้น 113 ราย

กลับบ้านแล้ว 28,683 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 13,569 ราย แบ่งเป็นในโรงพย าบาล 12,998 ราย และโรงพย าบาลสนาม 571 ราย

อาการหนั ก 128 ราย ใส่ท่ อช่ว ยหายใจ 28 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติด 1,767 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,477 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 288 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 2 ราย

ทั้งนี้ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19 นะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

เรียบเรียง siamstreet

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *