เช็กเลย เลื่อน เปิดปิดเทอม

เรียกได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 สร้างและขยายวงกว้าง

สร้างผลกระทบจำนวนมาก กับหลายๆภาคส่วน จึงทำให้หลายๆกิจกรรม

ต้องปิด และเลื่อนการเปิดออกไป โรงเรียนก็เช่นกัน ที่ต้องเลื่อนเพราะมีนักเรียนจำนวนมาก

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเลยต้องสั่งเลื่อนออกไปก่อน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า วันที่ 19 เม.ย. เตรียมหารือกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.

และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

เพื่อประเมินสถานการณ์เปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

เบื้องต้นจะมีการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาด

จนถึงวันที่ 30 เมษายน ว่าจะสามารถเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคมได้หรือไม่

หากไม่สามารถเปิดได้ก็อาจต้องยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน หรือแต่ละพื้นที่จะมีกระบวนการรองรับอย่างไร

รวมไว้มาพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจ โดยทั้งหมดจะยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

การหารือครั้งนี้จะรับฟังข้อเสนอ และเสียงสะท้อนปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาจากทุกฝ่า

ทั้งนี้ส่วนตัวเข้าใจว่า การแพร่ระบาดครั้งที่ผ่านมาทำให้หลายคนกังวลในเรื่องการเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ

แต่ครั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ทุกแห่งเพราะเท่าที่ดูบางโรงเรียนมีความพร้อมสามารถบริหารจัดการเรียนแบบ

เว้นระยะห่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดได้

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *