ปรับเงื่อนไข 3 กลุ่มรับเงิน 7000 ไม่ต้องกดปุ่มสละสิทธิแล้ว

ากการที่คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยทางนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังจากการประชุม ครม. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาโครงการ ‘เราชนะ’ ส่งผลให้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมเราชนะได้ ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com

ทั้งนี้ รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยาโครงการเราชนะ ได้เพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้

1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท (เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง)

  1. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ

3.อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสส., อสม.

แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

ขณะที่ ส่วนของเเนวทางช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้วงเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตังได้นั้น ผู้ที่ได้สิทธิจะได้รับวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 7,000 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) สามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *